Traceerbaarheid vlees

100% Black Angus

De 100% Black Angus runderen op ons bedrijf komen van een boerderij 5 km van ons. Deze runderen zijn te vinden in het nationaal stamboek. Ze zijn samen opgegroeid in een familiekudde en met een leeftijd van  6 -12 maanden bij ons op de boerderij gekomen.  Ze vormen een hechte groep. 


Japanse Wagyu

Onze Wagyu kudde bestaat grotendeels uit 100% stamboek Wagyu runderen.  Met ons fokprogramma hebben we een familiekudde met stier die zorgt voor natuurlijke dekking. Wagyu koeien zijn moeilijk te krijgen en komen dan ook uit verschillende delen van Nederland en Duitsland. In Augustus 2018 kochten we onze eerste Wagyu koeien in Duitsland bij Hannover met  dekstier Shigezo. Begin 2019 kwam ons 2e groep zuivere Wagyu uit Brabant. In Mei dit jaar hebben we  een top Wagyu koe  'Dagmar' met kalf lopen die een hoge score heeft. Sinds mei 2023  lopen er 2 kalfjes op onze boerderij met prijswinnend genetica die als embryo geplaatst zijn in een melkkoe.  Al het verpakte vlees bevat een sticker van de slager met daarop de datum van de slacht. Zo kunnen we 100% traceerbaar werken.