The Dutch Farm


Over ons 


Wij zijn Henry en Romy Mentink en runnen samen het familiebedrijf Bronckhorster Beef.  Henry's  ouders en overgrootouders  hebben altijd met liefde geboerd en een mooi bedrijf opgebouwd.  Het is een geweldige uitdaging om dit erfgoed te behouden en het door te ontwikkelen naar de normen van nu. Hierbij hebben we gekozen voor een duurzame en kleinschalige bedrijfsvoering waarbinnen we luxe vleesrassen fokken en grootbrengen. 

Het is een mooi gezicht  om onze eigen koeien rondom het huis te zien lopen en ze op te laten groeien volgens onze eigen waarden.  De volgende punten vinden wij ontzettend belangrijk om een rund een goed leven te bieden:

 

-  Zoveel mogelijk toegang tot de wei  -

-   Kalfjes blijven bij hun moeder  -

-  Een familiekudde  -

-  Stal met voldoende ruimte en stro  - 

-  Onbeperkt voedsel van goede kwaliteit -

-  Geen hormoon- en preventief antibiotica gebruik  -

-  Natuurlijke dekking  - 


De koeien


Op ons bedrijf lopen twee verschillende rassen rond die allemaal hun eigen uiterlijk en behoeften hebben.  Beide kenmerken zich als een  vriendelijk en nieuwsgierig ras en vormen een hechte kudde.

De Black Angus maar vóóral de Japanse Wagyu staan bekend om de vetmarmering dat door het vlees verweven zit.

Black Aberdeen Angus

Populair ras

 

Japanse Wagyu 和牛

Bier, Massage en Bach

 


-   Opgegroeid in de mooie achtertuin van Nederland   - Onze boerderij


In 2018 zijn we begonnen met de bouw van een nieuwe stal.  De stal heeft deuren die bijna altijd open blijven staan en zoveel mogelijk bewegingsvrijheid naar de wei geven. 

De stal is vooral gebouwd van hout en natuurlijke materialen, zonder al teveel beton en staal.  Hout en stro domineren bij de aanblik.

Het drinkwater voor de koeien komt uit een eigen bron. Heerlijk helder en koud water vol met belangrijke mineralen. Omdat we het water in de winter een paar graden verwarmen, zullen de koeien zowel in de zomer als in de winter genoeg drinken wat de eetlust stimuleert.

Op het erf staan nu twee bedrijven: Bronckhorster Beef en het kleinschalig melkveebedrijf van Henry's ouders en neefje. Het melkveebedrijf heeft nog een 'oude deel' en  goede boeren die alles van hun koeien weten en veel  individuele aandacht geven. Een mooi voorbeeld voor ons!


Duurzaam boeren


Milieubewust en duurzaam boeren is belangrijk voor onze toekomst. Dit vertaalt zich bij Bronckhorster beef met de volgende punten die worden toegepast of gaan toepassen: 

 

Kleinschaligheid 

Het mooie coulisselandschap in Bronckhorst leent zich goed om een kleinschalig veebedrijf te managen en zo de groene weides te behouden met daarop grazende runderen. 

Het kleinschalige landschap rondom de boerderij willen wij behouden door een kudde van maximaal 60 koeien dag en nacht de mogelijkheid te bieden voor weidegang.  Het overige voer telen wij zelf in onze streek zodat we echt kunnen zeggen dat wij een uniek streekproduct kunnen leveren. 

 Kleinschaligheid stelt ons ook in staat om individuele aandacht te kunnen geven aan de dieren,  dit draagt bij aan gezonde en tevreden dieren!

Duurzame ontwikkelingen

We zijn het erover eens dat  CO2 en stikstof gereduceerd moet worden. Als boer kun je de grond zo bewerken dat er optimaal CO2 wordt opgenomen. 

Ons streven is om zoveel mogelijk CO2 vast te leggen in de bodem, daarbij is ons teeltsysteem zo afgestemd dat er zoveel mogelijk rendement aan CO2 wordt vastgelegd. Dit betekent dat er veel organisch materiaal weer teruggegeven wordt aan de bodem door middel van stro en gewasresten. Dit bereiken we mede door onze hellingstal waarin ons stro word omgezet tot een hoogwaardig bemestingsproduct.

Eigen kringloop en evenwicht

We streven ernaar een eigen kringloop te creëren. Dit betekent dat we zorgen voor eigen voer en alle mest gebruiken op eigen land. Vanwege de kleinschaligheid zorgen we voor een evenwicht en kunnen we met ons eigen land het voedsel, gras en graan, zelf produceren. Aanvoer van grondstoffen zou meer CO2 uitstoot betekenen. En dat willen we juist niet.

We verkopen het vlees met deze kringloop in gedachten.Dit betekent dat onze producten vooral in eigen land genuttigd worden. Zo min mogelijk vervoer betekent een lagere CO2 footprint per dier.

Natuurinclusieve  landbouw

 Natuurinclusieve landbouw  betekent dat we in samenwerking met de natuur tot mooie resultaten komen. Het is belangrijk dat natuur en landbouw hand in hand gaan en elkaar zo versterken. Hierbij is binnen ons bedrijf de biodiversiteit erg belangrijk. Dit bereiken we door aanleg en onderhoud van: Natuurstroken, hagen, boom- randen, bossen en vruchtwisseling met granen en gras.

Dit alles draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor zowel insecten, wild, onze dieren en  uiteraard ook voor ons als mens.